2016
201601 Heggerijders Festival Velsen 201602 Heggerijders Festival Velsen 201603 Dag van het kind Orvelte
201604 Dag van het kind Orvelte 201605 Rapalje Zomerfolk Festival 201606 Fantasiafest Leeft Roden
201607 Fantasiafest Leeft Roden 201608 Fantasiafest Leeft Roden 201609 Imaginarium Festival Tytsjerk
201610 Imaginarium Festival Tytsjerk 201611 Imaginarium Festival Tytsjerk 201612 Imaginarium Festival Tytsjerk
201613 Imaginarium Festival Tytsjerk 201614 Middeleeuws Winschoten 201615 Middeleeuws Winschoten
201616 Middeleeuws Winschoten